Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 27.08.18 (PDF 271KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 27.08.18 (PDF 38KB)

Saker til behandling

SakTittel
32/18
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 04.06.18
33/18
Forskrift 702-18 - Forslag til regulering - Frognerseterveien mellom Dagaliveien og Risalleen
34/18
Forskrift 725-18 - Forslag til regulering - Tuengen Alle mellom Charlotte Andersens og Tuengveien
35/18
Forskrift 771-18 - Forslag til regulering - Bjørnveien mellom Bjørnveien og enden
36/18
Forskrift 777-18 - Forslag til regulering - Jensmessveien mellom Aspehaugveien og Bernhard Herres vei
37/18
38/18
Forskrift 827-18 - Forslag til regulering - Tuengen alle mellom Sørkedalsveien og Borgenbakken
39/18
Forskrift 884-18 - Forslag til regulering - Bjørnveien mellom Gaupefaret og Vassfaret
40/18
Forskrift 885-18 - Forslag til regulering - Bjørnveien mellom Løkkaskogen og Gaupefaret
41/18
Forskrift 886-18 - Forslag til regulering - Bjørnveien mellom Løkkaskogen og Henrik Backers vei
42/18
43/18
44/18
48/18
49/18
50/18
Møteplan - Bydelsutvalget 2019
51/18

Tid og sted

Dato

Mandag 27. august 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4. etg.

Sted