Til innhold
Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 24. september 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 24.09.18 (PDF 202KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 24.09.18 (PDF 43KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 24.09.18 (PDF 183KB)

Saker til behandling

SakTittel
53/18
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 27.08.18
54/18
Forskrift 992-18 - Forslag til regulering - Arnebråtveien mellom Bernhard Herres vei og Aspehaugveien
55/18
56/18
57/18
58/18
59/18
60/18
61/18
62/18
Forskrift 973-18 - Forslag til regulering - Dagaliveien mellom Frognerseterveien og Dalsveien