Til innhold
Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 5. november 2018

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 05.11.18 (PDF 131KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 05.11.18 (PDF 60KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 05.11.18 (PDF 156KB)

Saker til behandling

SakTittel
63/18
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 24.09.18
64/18
65/18
Forskrift 1002-18 - Forslag til regulering - Ivar Aasens Vei mellom Damkroken og Kvernstien
66/18
67/18
Forskrift 1041-18 - Forslag til regulering - Melumveien mellom Fådveien og Kristian Auberts vei
68/18
Forskrift 1042-18 - Forslag til regulering - Melumveien mellom Kristian Auberts vei og Øraveien
69/18
Forskrift 1046-18 - Forslag til regulering - Melumveien mellom Øraveien og Harald Løvenskiolds vei
70/18
Forskrift 1048-18 - Forslag til regulering - Melumveien mellom Harald Løvenskiolds vei og Harald Løvenskiolds vei
71/18
Forskrift 1050-18 - Forslag til regulering - Ekelyveien mellom Holmenveien og Risalleen