Til innhold
Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 28. januar 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 28.01.19 (PDF 225KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 28.01.19 (PDF 189KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/19
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 05.11.18
2/19
3/19
Trosterudveien 55 med fler - Varsel om oppstart av detaljregulering
4/19
5/19
6/19
Høring - Forsøksordning parkeringstillatelser for bildeling
7/19
Høring - Fartssoningstiltak på skoleveier i Bydel Vestre Aker
8/19
9/19
10/19
Forskrift 014-19 - Forslag til regulering - Gaustadallèen mellom Rasmus Winderens vei og trafikksperring
11/19
Forskrift 016-19 - Forslag til regulering - Dalsveien mellom Stasjonsveien og Dagaliveien
12/19
Forskrift 017-19 - Forslag til regulering - Arnebråtveien mellom Bernhard Herres vei og Aspehaugveien
13/19
Majorstuen knutepunkt og sporområde - Kunngjøring om offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering
14/19
Voksen skole - Bekymring for skolevei