Til innhold
Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 6. mai 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 06.05.18 (PDF 187KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 06.05.19 (PDF 57KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 06.05.19 (PDF 178KB)

Saker til behandling

SakTittel
24/19
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 04.03.19
25/19
26/19
Forskrift 305-19 - Forslag til regulering - Bjørnveien mellom Løkkaskogen og Gaupefaret
27/19
Forskrift 306-19 - Forslag til regulering - Bjørnveien mellom Løkkaskogen og Henrik Backers vei
28/19
Forskrift 308-19 - Forslag til regulering - Arnebråtveien mellom Aspehaugveien og Sturlas vei
29/19
Forskrift 324-19 - Forslag til regulering - Risbakken mellom Risalleen og Slemdalsvingen
30/19
31/19
32/19
33/19
34/19
35/19
Forskrift 391-19 - Forslag til regulering - Tryvann p-plass mellom Tryvannsveien og enden