Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Innkalling

Innkalling Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomite 06.06.2016 (PDF 274KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 06.06.2016 (PDF 189KB)

Saker til behandling

SakTittel
34/16
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 18.04.2016
35/16
Diakonveien 14, Diakonhjemmets østre del, forslag til detaljregulering med konsekvensutredning
36/16
Oppheving av forskrift om parkering i Jeppes vei
37/16
38/16
Forslag til regulering i Frognerseterveien mellom Dagaliveien og Stasjonsveien
39/16
40/16
41/16
Forslag til regulering i Sørkedalsveien mellom Morgedalsveien og Øvre Smestad vei
42/16
43/16
Sykkelprosjektet i Oslo - Søknad om midler til tiltak i Bydel Vestre Aker
44/16
Stadfestelse av vedtak - Detaljregulering for ny lokal samlevei - Radiumhospitalet-Smestadkrysset - Husebybakken 1 til Ullernchausseen 46 - 48
45/16
Lilleveien 2 - utbygging
47/16
48/16
49/16

Tid og sted

Dato

Mandag 6. juni 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted