Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 19.08.19 (PDF 312KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 19.08.19 (PDF 55KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 19.08.19 (PDF 209KB)

Saker til behandling

SakTittel
36/19
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.05.19
37/19
Forskrift 305-19 - Korrigert forslag til regulering - Bjørnveien mellom Løkkaskogen og Gaupefaret
38/19
Forskrift 306-19 - Korrigert forslag til regulering - Bjørnveien mellom Løkkaskogen og Henrik Backers vei
39/19
Forskrift 548-19 - Forslag til regulering - VM-huset utfartsparkering mellom Holmenkollveien og Kongeveien
40/19
Forskrift 549-19 - Forslag til regulering - Kongeveien utfartsparkering mellom Kongeveien og enden
41/19
42/19
43/19
44/19
Risveien 9 B med flere - Varsel om oppstart av detaljregulering
45/19
Forskrift 1048-19 - Korrigert forslag til regulering - Melumveien mellom Harald Løvenskiolds vei og enden
46/19
Forskrift 636-19- Forslag til regulering - Holmenkollveien mellom Frognerseteren og enden
47/19
Forskrift 642-19 - Forslag til regulering - Gaustadalleen mellom Rasmus Winderens vei og trafikksperring
48/19
49/19

Tid og sted

Dato

Mandag 19. august 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted