Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Innkalling

Innkalling Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomite 02.05.2017 (PDF 152KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomiteen 02.05.2017 (PDF 105KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 02.05.2017 (PDF 154KB)

Saker til behandling

SakTittel
22/17
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 06.03.2017
23/17
24/17
Forskrift 234/2017 Forslag til regulering Arnebråtveien mellom Bernhard Herres vei og Aspehaugveien
25/17
Forskrift 311/2017 og 312/2017 Forslag til regulering i Dalsveien mellom Tråkka og Haukelibakken og mellom Haukelibakken og Stasjonsveien
26/17
Forskrift 323/2017 Forslag til regulering i Holmenveien mellom Dalsveien og Grimelundsveien
27/17
28/17
Høring - Forslag til fartssoningsplan for Bydel Vestre Aker
29/17
Høring av strategien Spirende Oslo - Plass til alle i byens grønne rom
30/17
31/17

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. mai 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg

Sted