Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Innkalling

Oppdatert innkalling Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 25.09.2017 (PDF 162KB)

Tilleggssakskart 1 Vestre Aker Byutvikling- miljø- og samferdselskomite 25.09.2017 (PDF 101KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker byutvikling- miljø- og samferdselskomite 25.09.2017 (PDF 136KB)

Saker til behandling

SakTittel
64/17
Protokoll fra møte i Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 21.08.2017
65/17
Forskrift 1023-2017 Forslag til regulering i Frognerseterveien mellom Dagaliveien og Risalleen
66/17
67/17
68/17
Kommunedelplan for Lysakervassdraget vedtatt av Oslo bystyre
69/17
70/17
71/17
72/17

Tid og sted

Dato

Mandag 25. september 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted