Til innhold
Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 16. april 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 16.04.18 (PDF 309KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 16.04.18 (fullstendig) (PDF 170KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 16.04.18 (PDF 176KB)

Saker til behandling

SakTittel
12/18
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdelskomiteen 05.03.2018
13/18
Zinoberveien 128-130 - Varsel om oppstart - Reguleringsplanarbeid og parallell byggesak
14/18
Slemdal områderegulering - Varsel om utvidelse av planområde - Slemdalsvingen 3-7
15/18
16/18
Vurdering nytt signalregulert gangfelt i Holmekollenveien ved Lybekkveien - Holmen Skole
17/18
18/18
19/18
20/18
Forskrift 376-2018 Forslag til regulering Planetveien mellom Stjerneveien og enden
21/18