Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 04.06.18 (PDF 152KB)

Tilleggssakskart Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 04.06.18 (PDF 49KB)

Saker til behandling

SakTittel
22/18
Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 16.04.18
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18
Handlingsplan - Aldersvennlig by
28/18
Forskrift 578/2018 Forslag til regulering - Aslakveien mellom Porfyrveien Ostadalsveien sør
29/18
Forskrift 579/2018 Forslag til regulering - Aslakveien mellom Ostadalsveien nord og Porfyrveien
30/18
Forskrift 583/2018 - Forslag til regulering - Trosterudveien mellom Brantenborgveien og Rugdeveien

Tid og sted

Dato

Mandag 4. juni 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted