Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite


Henrik Hauge

plankonsulent

Telefon: 96 01 72 36

E-post:

Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Tidligere Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite (2015-2019).

Møter

  1. Dato 02.11.
    Klokkeslett 18:00
  2. Dato 07.12.
    Klokkeslett 18:00
  3. Dato 01.02.
    Klokkeslett 18:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Oscar Husebye

Husebye, Oscar Christopher (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 40 04 70 22

Seeberg, Astrid Charlotte (Venstre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Cappelen, H. Johan (Høyre)

Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Wakeford-Wesmann, Karsten (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Lie, Anne-Marit Petersen (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Hydle, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 90 50 76 15

Live Lindseth

Lindseth, Live Bressendorf (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 45 20 33 35

Løfsnes, Hanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Beate A. Holland |Gruppeleder Fremskrittspartiet| (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Skjetne, Kjell-Torgeir (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Yngvar Husebye

Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 95 08 30 00

Løvold, Kjell (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Lilje, Per Barth (Høyre)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Anita Leirvik

North, Anita Leirvik |Gruppeleder Høyre| (Høyre)

Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 92 44 13 44

Næsmoen, Per Gunnar

Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Henden, Marianne Lund Jacobsen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Nilsen, Andreas Arnmann (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Elgesem, Erlend Smith (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Nørve, Siri (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Lange, Ellen|Gruppeleder Sosialistisk Venstreparti (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 97 09 92 86

Voldstad, Hans Kristian (Venstre)

Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite