Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 15.10.2015 (PDF 1002KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalget 15.10.2015 (PDF 382KB)

Saker til behandling

SakTittel
154/15
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 03.09.2015
156/15
157/15
Søknad om salgsbevilling Kiwi 395 Slemdal, Frognerseterveien 27
158/15
Serverings- og skjenkebevilling - Telt ved skimuseet Holmenkollen
159/15
Eckbo selskapslokaler AS - Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid
160/15
161/15
Ullveien 3 og 5 - Oppstart av reguleringsarbeid
162/15
Underretning om politisk planvedtak - Olav Aukrustsvei 9 - 21 - Mindre reguleringsendring
163/15
164/15
Trafikale forhold i Holmenveien, Bernhard Herres vei og Dalsveien
165/15
Flytting av busstopp til snuplassen i Tore Hals Mejdells vei
167/15
168/15
170/15
172/15
173/15
Informasjonssaker
174/15
Bystyresak 262/15: «Forslag til ny Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 Smart – trygg og grønn», og brev av 17.09.2015 fra Sørkedalen vel
175/15
Tråkka 47 B - utbygging
178/15
Fartsdempende tiltak i Landingsveien
179/15
Hovseterveien 70-72, Hovseter. Planforslag til politisk behandling, detaljregulering
180/15
Plan for sykkelveinettet i Oslo - Høring
181/15
Endring av inntaksområder mellom Huseby og Lysejordet skoler- høringsuttalelse
182/15
185/15
Foreløpig orientering om tilsyn Vinderen bo- og servicesenter 22.09.2015
186/15
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling Tryvann Skisenter, Tryvannsveien 64
188/15
189/15
Tilsyn ved Vestre Aker aktivitetshus 15.06.2015

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. oktober 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Sørkedalsveien 150 A, 4. etg. BU-salen

Sted