Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 29.08.19 (PDF 817KB)

Saker til behandling

SakTittel
96/19
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 20.06.19
97/19
Rapport på økonomi og drift
98/19
99/19
Forskrift 305-19 - Korrigert forslag til regulering - Bjørnveien mellom Løkkaskogen og Gaupefaret
100/19
Forskrift 306-19 - Korrigert forslag til regulering - Bjørnveien mellom Løkkaskogen og Henrik Backers vei
101/19
Forskrift 548-19 - Forslag til regulering - VM-huset utfartsparkering mellom Holmenkollveien og Kongeveien
102/19
Forskrift 549-19 - Forslag til regulering - Kongeveien utfartsparkering mellom Kongeveien og enden
103/19
104/19
105/19
106/19
107/19
108/19
109/19
110/19
111/19
112/19
Forskrift 1048-19 - Korrigert forslag til regulering - Melumveien mellom Harald Løvenskiolds vei og enden
113/19
Risveien 9 B med flere - Varsel om oppstart av detaljregulering
114/19
115/19
Forskrift 636-19- Forslag til regulering - Holmenkollveien mellom Frognerseteren og enden
116/19
Forskrift 642-19 - Forslag til regulering - Gaustadalleen mellom Rasmus Winderens vei og trafikksperring
117/19
Forskrift 659-19 - Forslag til regulering - Øvresetertjern utfartsparkering mellom Øvreseterveien og enden
118/19
119/19
120/19
121/19

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. august 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4 etg.

Sted