Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 02.09.21(1) (PDF 1069KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Bydelsutvalg 02.09.21 (PDF 167KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 02.09.21 - oppdatert (PDF 380KB)

Saker til behandling

SakTittel
119/21
120/21
121/21
Rapportering på sykefravær 2. kvartal 2021
122/21
123/21
124/21
Forskrift 325/2021 - Forslag til regulering - Slemdalsveien mellom Apalveien og Gardeveien
125/21
Forskrift 330/2021 - Forslag til regulering - Eddaveien mellom Holmenkollveien og Hemingveien
126/21
Forskrift 338/2021 - Forslag til regulering i Øvre Smestadvei mellom Sørkedalsveien og Enden
127/21
Forslag om opphøyd gangfelt - Sørkedalsveien ved krysset med Zinoberveien
128/21
129/21
Forespørsel om uttalelse - Rema 1000 Røa Næringspark, Aslakveien 18 - Ny salgsbevilling
130/21
Forespørsel om uttalelse - Burger & Döner AS - Tore Hals Mejdells vei 13 - Søknad om serverings- og skjenkebevilling
131/21
Forespørsel om uttalelse - Vidsjaa - Tryvannsveien 64 - Søknad om serverings- og skjenkebevilling
132/21
Forespørsel om uttalelse - Frognerseteren hovedrestaurant - Holmenkollveien 200 - Søknad om serverings- og skjenkebevilling
133/21
Uttalelse - Sørkedalsveien 150 - Søknad om rammetillatelse - Bruksendring fra kontor til skole
134/21
135/21
136/21
137/21
Status utkvittering av bydelsutvalgets saker
138/21
139/21
Informasjonssaker
140/21
141/21
142/21
143/21
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Småhusområder i Oslo ytre by - reguleringsplanen skal revideres
144/21
145/21
146/21
147/21
148/21
Møteplan - Vestre Aker bydelsutvalg - 2022
149/21
Forskrift 445/2021 - Forslag til regulering i Frognerseterveien mellom Grimelundsveien og Holmenveien
150/21
151/21
Ingen vedlegg
152
Forskrift 463/2021 - Forslag til regulering i Villaveien mellom Lille Frøens vei og Gjenveien

Tid og sted

Dato

Torsdag 2. september 2021

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, Auditorium D18-112

Sted