Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig innkalling Vestre Aker bydelsutvalg 26.03.2015 (PDF 722KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 26.03.2015 (PDF 288KB)

Saker til behandling

SakTittel
29/15
Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 12.02.2015
32/15
Referat fra startmøte 2015 - Bydel Vestre Aker
33/15
Kjøp av 4 elektriske biler til bydelen
34/15
Ekelyveien 7 B. Klage over Plan- og bygningsetatens tillatelse til etablering av parkeringsplasser. Dispensasjon fra reguleringsplan.
35/15
Arnebråtveien 45 A. klage over Plan- og bygningsetatens tillatelse på søknad om oppføring av enebolig. Dispensasjon fra reguleringsplan.
36/15
37/15
Småhusplanen S-4220. Varsel om forslag til mindre reguleringsendring - Ny reguleringsbestemmelse § 4
38/15
Røa torg - stengning for innkjørsel med bil
39/15
40/15
Ullveien - Bestilling av oppstartsmøte
41/15
42/15
43/15
44/15
45/15
Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 9. februar 2015
46/15
47/15
Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014
48/15
Seniormelding - Bystyremelding nr. 1/2014
31/15
51-56/15
Sak 51-56/15 Vestre Aker bydelsutvalg 26.03.2015

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. mars 2015

Tid

klokken 17:00