Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker bydelsutvalg 21. mai 2015 (PDF 724KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 21 05 2015 (PDF 276KB)

Saker til behandling

SakTittel
58/15
Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 26.03.2015
59/15
Bydelsdirektørens driftsorientering
60/15
61/15
Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2014 Bydel Vestre Aker
62/15
63/15
Ryghs vei 1 B - Bestilling av oppstartmøte
64/15
Øvre Gran gård, Sørkedalen - Anmodning om uttalelse
65/15
66/15
Søknad om salgsbevilling - etablering av vinmonopol i Slemdalsveien 70, Vinderen
67/15
68/15
69/15
70/15
71/15
72/15
73/15
Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2019
74/15
75/15
76/15
77/15
78/15
Høring: Alkoholpolitisk handlingsplan og bydelsforsøket
82/15
83/15
84/15
Status prosjekt familiesenteret
85/15
86/15
Ny begrenset høring - Aslakveien 20-28
87/15
Nytt varamedlem til Vestre Aker Eldreråd
88/15
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet, avdeling Økern 9. februar 2015
89/15
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet, avdeling Økern 7. april 2015
90/15
Søknad om salgsbevilling - etablering av vinmonopol i Slemdalsveien 70, Vinderen

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. mai 2015

Tid

klokken 17:00