Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling Vestre Aker bydelsutvalg 18 06 2015 (PDF 877KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 18.06.2015 (PDF 293KB)

Saker til behandling

SakTittel
92/15
Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 21.05.2015
96/15
Rapportering på aktivitet og måltall pr. 30.04.2015
97/15
Ullveien 12 - Kunngjøring om oppstart av detaljregulering
98/15
99/15
100/15
Jegerveien 5 - Kunngjøring om oppstart av detaljregulering
101/15
103/15
Høring: Skolebehovsplan 2016 - 2026
105/15
Tilsyn ved Vestre Aker aktivitetshus 19.05.2015
106/15
Referat fra møte i tilsynsutvalget for hjemmetjenester 04.05.2015
107/15
Årsmelding 2014 Hovseterhjemmet
109/15
110/15
Informasjonssaker
105/15
114/15
115/15
116/15
Lillevannsveien 85 - Varsel om oppstart av detaljregulering
117/15
118/15
120/15
Kjøp av 2 elektriske biler til bydelen
121/15
Foreløpig orientering om tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 01.06.2015
122/15
123/15
124/15
Årsberetning og årsregnskap 2014 fra Vestre Aker frivillighetssentral

Tid og sted

Dato

Torsdag 18. juni 2015

Tid

klokken 17:00