Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Bydelsutvalget 03 09 2015 (PDF 635KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 03.09.2015 (PDF 268KB)

Saker til behandling

SakTittel
125/15
Protokoll fra møte i Vestre Aker bydelsutvalg 18.06.2015
127/15
Søknad om salgsbevilling etter eierskifte Rema 1000 Røa Næringspark
128/15
Søknad om salgsbevilling Rema 1000 Røakrysset
129/15
Søknad om serverings- og skjenkebevilling Holmenkollen Spa by Clinique Madeleine, Kongeveien 26
130/15
Helårs turvei Strømsdammen. Kunngjøring om planforslag til offentlig ettersyn, detaljregulering
131/15
132/15
Fornebubanen - Varsel om endret planavgrensning for pågående arbeid
133/15
Uttalelse til forslag om endring i byggesaksforskriften
134/15
Arnebråtveien 85. Underretning om vedtatt plan detaljregulering
135/15
Holmenkollveien 125 B. Søknad om oppføring av støyskjerm utenfor markagrensen - Anmodning om uttalelse
136/15
137/15
138/15
Lokal handlingsplan for funksjonshemmede Rullering 2015 til 2016
139/15
Nytt valgoppgjør for Høyre - Vestre Aker bydelsutvalg 2011 - 2015 - BU-sak 79/15
140/15
142/15
143/15
Informasjonssaker til Vestre Aker bydelsutvalgs møte 03.09.2015
148/15

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. september 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 a, 3. etg

Sted