Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Oppdatert møteinnkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 19.11.2015 (PDF 582KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Bydelsutvalg 19.11.2015 (PDF 36KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 19.11.2015 2 (PDF 340KB)

Saker til behandling

SakTittel
203/15
Protokoll fra konstituerende møte i bydelsutvalget 26.10.2015
205/15
Stasjonsveien 1, Slemdal skole - Bestilling av oppstartmøte
206/15
207/15
Langliveien 60 Sørkedalen - Søknad om tillatelse til tiltak for allerede oppført laftet tømmerbygg
208/15
209/15
Underretning om politisk planvedtak - Mærradalen - detaljregulering
210/15
Griniveien fra Røakrysset til bygrensen - underretning om politisk planvedtak - detaljregulering
211/15
Referat fra møte i tilsynsutvalget for hjemmebasert omsorg, hjemmesykepleien og bestillerkontoret 14.10.2015
212/15
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 07.09.2015
213/15
214/15
Søknad om salgsbevilling Joker Holmenhavna, Gaupefaret 4
215/15
216/15
222/15
223/15
Informasjonssaker
224/15
230/15

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. november 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted