Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig innkalling Vestre Aker bydelsutvalg 11.02.2016 (PDF 630KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker bydelsutvalg 11.02.2016 (PDF 310KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 11.02.2016 2 (PDF 269KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 17.12.2015
3/16
4/16
5/16
Høring: Forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak
6/16
7/16
8/16
9/16
Søppelspann på parkeringsplass i Styggedalen
10/16
Årsrapport miljørettet helsevern 2015
11/16
Årsrapport for vannkvalitet ved friluftsbadene i Oslo 2015
12/16
13/16
14/16
Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger for perioden 2016 - 2020 Bydel Vestre Aker
16/16
17/16
18/16
20/16
Gjenåpning av Mærradalsbekken gjennom Hovseterdalen og rehabilitering av vann- og avløpsledningene - Konseptvalgutredning
21/16
22/16
23/16
Statusrapport Frivilligbussen 2013 - 2015
24/16
Underretning om nytt valgoppgjør for Vestre Aker bydelsutvalg 2015 - 2019 - Miljøpartiet De Grønne
27/16
Årsregnskap 2015 Bydel Vestre Aker

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. februar 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted