Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig innkalling 2 Vestre Aker bydelsutvalg 17.03.2016 (PDF 620KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 17.03.2016 (PDF 228KB)

Saker til behandling

SakTittel
29/16
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 11.02.2016
30/16
Presentasjon av folkehelsearbeidet i Bydel Vestre Aker
32/16
33/16
35/16
36/16
Søknad om skjenkebevilling etter eierskifte - Holmenkollen restaurant, Holmenkollveien 119
37/16
38/16
39/16
40/16
41/16
43/16
44/16
Årsmelding for Det sentrale rådet for funksjonshemmede
46/16
47/16
48/16
49/16
50/16
51/16
Gjenåpning av Gulleråsen stasjon mot sentrum
52/16
Nærbutikken Rustad - Søknad om salgsbevilling ved eierskifte
54/16
Årsrapport for 2015 fra Vestre Aker Eldreråd
55/16
56/16
Thorleif Haugs vei gnr./bnr. 33/18 - Oppstart av detaljregulering

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. mars 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted