Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig innkalling Vestre Aker bydelsutvalg 28.04.2016 (PDF 1069KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 28.04.2016 (PDF 278KB)

Saker til behandling

SakTittel
57/16
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 17.03.2016
60/16
61/16
62/16
63/16
Sørkedalsveien 150 og deler av 148, Huseby. Planforslag til offentlig ettersyn. Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning.
64/16
65/16
Underretning om politisk planvedtak - Vækerøveien 195 B-E, Tore Hals Mejdells vei 1-11 og 13
66/16
67/16
Lokal handlingsplan for psykisk helsearbeid 2016 - 2018 Bydel Vestre Aker
68/16
70/16
71/16
Informasjonssaker
72/16
Forslag til regulering Ostadalsveien mellom Øvre Myrhaugen og Aslakveien
73/16
Kunngjøring om tilleggsvarsel av detaljregulering Ullveien 12
74/16
Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2015
75/16
76/16
77/16
Forslag til regulering i Austliveien mellom Vækerøveien og snuplassen
78/16
79/16
420 kV Smestad-Sogn. Høring om tilleggssøknad og ekspropriasjonssøknad for anlegg ved Makrellbekken
81/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. april 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted