Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Innkalling Vestre Aker bydelsutvalg 16.06.2016 3 (PDF 1,1MB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Bydelsutvalg 16.06.2016 (PDF 35KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalget 16 06 2016 (PDF 437KB)

Saker til behandling

SakTittel
83/16
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 28.04.2016
85/16
Oppsummering av de støymessige sider ved russearrangementene på Tryvann 2016
87/16
88/16
89/16
Diakonveien 14, Diakonhjemmets østre del, forslag til detaljregulering med konsekvensutredning
90/16
Oppheving av forskrift om parkering i Jeppes vei
91/16
92/16
Forslag til regulering i Frognerseterveien mellom Dagaliveien og Stasjonsveien
93/16
Søknad om fornyelse av skjenkebevilling ved Holmenkollen Spa by Clinique Madeleine
94/16
95/16
96/16
Forslag til regulering i Sørkedalsveien mellom Morgedalsveien og Øvre Smestad vei
97/16
98/16
Sykkelprosjektet i Oslo - Søknad om midler til tiltak i Bydel Vestre Aker
99/16
Stadfestelse av vedtak - Detaljregulering for ny lokal samlevei - Radiumhospitalet-Smestadkrysset - Husebybakken 1 til Ullernchausseen 46 - 48
100/16
Navnsetting av ny grunnskole i Bjørnveien 109
101/16
Bydelsforsøket videreføres. Bydelene vedtar egne åpningstidsbestemmelser for serveringssteder
103/16
104/16
105/16
Lilleveien 2 - utbygging
107/16
108/16
109/16
Forslag til ny regulering Borgenveien mellom Jacob Hansens vei og Tuengen alle
111/16
Fornebubanen - Varsel om endret planavgrensning for pågående arbeid
112/16
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 18.04.2016

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. juni 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted