Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker ydelsutvalg 08.09.2016 (PDF 1,3MB)

Tilleggssakskart Vestre Aker bydelsutvalg 08.09.2016 4 (PDF 40KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 08.09.2016 (PDF 384KB)

Saker til behandling

SakTittel
115/16
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 16.06.2016
118/16
119/16
120/16
121/16
122/16
123/16
124/16
Forslag til regulering i Frogner og Vestre Aker i forbindelse med bussing av skolebarn
125/16
Forslag til regulering i Vækerøveien mellom Vestliveien og Kristian Auberts vei - Skilting av bussholdeplass
126/16
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte for Jonathan Sushi & Asian Dining -Vinderen, Holmenveien 1
127/16
128/16
129/16
130/16
131/16
132/16
Oslostandarden for sykkeltilrettelegging
133/16
134/16
Høring - Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger
135/16
Aslakveien 20 - 28. Underretning om politisk planvedtak
136/16
Sørkedalsveien fra Røa kirke til Peder Ankers plass - Underretning om politisk planvedtak
137/16
138/16
139/16
Søknad om salgsbevilling ved Joker Vækerøveien, Vækerøveien 165
140/16
143/16
145/16
146/16
Informasjonssaker
147/16
149/16
Aktivitets- og fremdriftsplan for budsjettprosess 2017 - Bydel Vestre Aker
150/16
151/16
152/16
Forslag til regulering Tuengen alle mellom Charlotte Andersens vei og Tuengveien
153/16
154/16
Forslag til regulering i Svalbardveien mellom Sørkedalsveien og Hjørungveien
155/16
Forslag til regulering i Svalbardveien mellom Hjørungveien og Charlotte Andersens vei
157/16
Oppheving av lokal forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder Bydel Vestre Aker

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. september 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4. etg.

Sted