Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker bydelsutvalg 13.10.2016 (PDF 788KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker bydelsutvalg 13.10.2016 (PDF 102KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 13.10.2016 (PDF 241KB)

Saker til behandling

SakTittel
158/16
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 08.09.2016
160/16
161/16
Rapportering på aktivitet og måltall pr. 310816
162/16
Forslag til regulering i Svalbardveien mellom Sørkedalsveien og Hjørungveien
163/16
Forslag til regulering i Svalbardveien mellom Hjørungveien og Charlotte Andersens vei
164/16
Forslag til regulering Tuengen alle mellom Charlotte Andersens vei og Tuengveien
165/16
Forslag til regulering i Sørkedalsveien mellom Svalbardveien og Tuengen alle - Forskrift 404/2016
166/16
Forskrift 432 2016 Forslag til regulering Snargangen mellom Sørkedalsveien og Nordengveien
167/16
Utredningsprosjekt knyttet til analyse, videreutvikling og forbedring av tjenesteproduksjonen i bydelene - Hovedrapport
168/16
170/16
171/16
Informasjonssaker
172/16
Søknad om utvidelse av åpnings- og skjenketid ved Eckbo selskapslokaler, Jegerveien 4
173/16
174/16
175/16
Stasjonsveien 71 - Parkering og snuplass i grøntanlegget
177/16
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 22. august 2016
178/16
179/16
Skoletilhørighet på ungdomstrinnet 2017/2018 - Høring
180/16
Opprettelse av inntaksområde for Holmen skole og endring av inntaksområdene for Huseby, Slemdal, Smestad, Svendstuen og Voksen skoler
182/16
183/16
184/16
185/16
Charlotte Andersens vei 5A - Omregulering til hensynssone bevaring
186/16
Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte Sporten, Holmenkollveien 204
187/16
Gangvei og belysning ved Røa bad

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. oktober 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4. etg.

Sted