Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 09.02.2017 (PDF 486KB)

Tilleggskart Vestre Aker bydelsutvalg 09.02.2017 2 (PDF 126KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 09.02.2017 (PDF 312KB)

Saker til behandling

SakTittel
2/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 15.12.2016
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
Søknad om salgsbevilling etter eierskifte Rema 1000 Vinderen, Holmenveien 1
9/17
Forskrift 014/2017 Forslag til regulering Vækerøveien mellom Griniveien og Austliveien
10/17
11/17
Nytt varsel om oppstart av detaljregulering Holmenkollveien 120 B
12/17
13/17
Underretning om politisk planvedtak - Hospitsveien 5 - Voksenlia vannbasseng
14/17
15/17
Tilsyn ved Vestre Aker aktivitetshus 24.11.2016
16/17
17/17
18/17
19/17
Årsrapport 2016 for miljørettet helsevern Bydel Vestre Aker
20/17
Samlerapport for kvalitetsrevisjoner i samlokaliserte boliger for mennesker med utviklingshemming 2015
21/17
Årsrapport for vannkvalitet ved friluftsbadene i Oslo 2016
22/17
25/17
26/17
Informasjonssaker
27/17
28/17
Forskrift 087/2017 Forslag til regulering i Holmenveien mellom Risbakken og Borgenveien
29/17
Årsberetning og årsstatistikk 2016 Bydel Vestre Aker
30/17
31/17
32/17
Forskrift 107/2017 Forslag til regulering Ekelyveien mellom Holmenveien og Risalleen
33/17
Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan for Asker 2018 - 2030

Tid og sted

Dato

Torsdag 9. februar 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4 etg.

Sted