Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling 2 Vestre Aker bydelsutvalg 11.05.2017 (PDF 563KB)

Tilleggssakskart 3 Vestre Aker Bydelsutvalg 11.05.2017 (PDF 165KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalget 11.05.2017 2 (PDF 332KB)

Saker til behandling

SakTittel
67/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16.03.2017
69/17
70/17
Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk pr. 31.03.2017 - Bydel Vestre Aker
71/17
72/17
Forskrift 234/2017 Forslag til regulering Arnebråtveien mellom Bernhard Herres vei og Aspehaugveien
73/17
Forskrift 311/2017 og 312/2017 Forslag til regulering i Dalsveien mellom Tråkka og Haukelibakken og mellom Haukelibakken og Stasjonsveien
74/17
Forskrift 323/2017 Forslag til regulering i Holmenveien mellom Dalsveien og Grimelundsveien
75/17
76/17
Høring - Forslag til fartssoningsplan for Bydel Vestre Aker
77/17
Høring av strategien Spirende Oslo - Plass til alle i byens grønne rom
78/17
79/17
80/17
81/17
82/17
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 27.03.2017
83/17
Samlerapport for kvalitetsrevisjoner i boliger 2016
84/17
Årsmelding 2016 - Vinderen Seniorsenter
86/17
87/17
Informasjonssaker
88/17
Årsmelding for 2016 fra Vestre Aker seniorråd
89/17
90/17
92/17
93/17
94/17
95/17
Forskrift 348/2017 Forslag til regulering i Sturlas vei mellom Holmenkollveien og Eddaveien
96/17
97/17
Fastsatt planprogram for gang- og sykkelvei fra Peder Ankers plass til Skansebakken

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. mai 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4 etg.

Sted