Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig innkalling Vestre Aker bydelsutvalget 15.06.2017 (PDF 796KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker bydelsutvalg 15.06.2017 (PDF 36KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 15.06.2017 (PDF 291KB)

Saker til behandling

SakTittel
99/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 11.05.2017
101/17
102/17
103/17
104/17
Søknad om serverings- og skjenkebevilling Vinderen Spiseri
105/17
106/17
107/17
108/17
109/17
Høring - Skolebehovsplan - videregående skoler og særskilte byomfattende tilbud
110/17
111/17
112/17
113/17
115/17
116/17
120/17
121/17
122/17

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. juni 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4 etg.

Sted