Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Innkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 31.08.2017 3 (PDF 1,1MB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 31.08.2017 (PDF 357KB)

Saker til behandling

SakTittel
124/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 15.06.2017
126/17
127/17
Budsjett 2018 - fremdriftsplan
128/17
129/17
Prosjektering av hovedledningsanlegg - Hospitsveien
130/17
131/17
Forskrift 388/2017 Forslag til regulering Persbråtan, sløyfe fra Sørkedalsveien
132/17
133/17
134/17
135/17
136/17
Diakonveien 14 m. fl. Diakonhjemmets østre del - forslag til endring av parkeringskravet - begrenset høring
137/17
138/17
139/17
141/17
142/17
143/17
144/17
Begrenset høring av miljø-, transport- og anleggsplan for bygging av 420 kV kabeltunnel mellom Smestad og Sogn
145/17
146/17
Høring - Endringer i Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning
147/17
148/17
149/17
Forskrift 786-2017 Forslag til regulering i Bjørnveien mellom Stasjonsveien og Henrik Backers vei
151/17
152/17
155/17
156/17
157/17
160/17
161/17
Informasjonssaker
162/17
163/17
Høring - Utkast til strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov - Utbygging av heldøgns omsorgstilbud for eldre i Oslo - Rullering 2018-2028
164/17
165/17
Forskrift 909-2017 Forslag til regulering i Ivar Aasens vei mellom Aasmund Vinjes vei og Børrestuveien
166/17
Forskrift 892-2017 forslag til regulering i Grindbakken mellom Arnulf Øverlands vei og Enden
167/17
168/17

Tid og sted

Dato

Torsdag 31. august 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted