Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 16.11.2017 3 (PDF 935KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Bydelsutvalg 16.11.2017 (PDF 104KB)

Saker til behandling

SakTittel
200/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 12.10.2017
202/17
203/17
204/17
Forskrift 1113-2017 Forslag til regulering i Vækerøveien mellom Finnhaugveien og Røaveien
205/17
Forskrift 1114-2017 Forslag til regulering i Vækerøveien mellom Finnhaugveien og Finnhaugveien
206/17
Forskrift 1115-2017 Forslag til regulering i Vækerøveien mellom Tore Hals Mejdells vei og Finnhaugveien
207/17
208/17
209/17
Holmen skole - Forslag om etablering av fartsdempende tiltak
210/17
211/17
212/17
213/17
Rapport fra Kartlegging av tilbudet til barn i barnehagealder med særlige behov i Oslo kommune
214/17
Høring - Nasjonale retningslinjer for måltider i barnehagen
215/17
216/17
217/17
Tilsyn ved Vestre Aker aktivitetshus 22.09.2017
218/17
219/17
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 14.09.2017
220/17
222/17
223/17
224/17
Søknad om servering- og skjenkebevilling ved Kobberhaugshytta, Sakariasveien 345, 0758 Oslo ved eierskifte
225/17
Søknad om servering- og skjenkebevilling ved Vinderen Spiseri, Slemdalsveien 63 A, 0373 Oslo etter eierskifte
226/17
Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Jonathan Sushi & Asian Dining – Vinderen, Holmenveien 1.
227/17
Navnsetting av vei mellom Tryvannshøgda og gamle Norden stasjon - tilføyelse etter Språkrådets tilråding
228/17
229/17
230/17
Uheldige episoder med modellfly og hest
232/17

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. november 2017

Tid

klokken 17:00