Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig innkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 14.12.2017 (PDF 758KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker bydelsutvalg 14.12.2017 (PDF 99KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 14.12.2017 2 (PDF 208KB)

Saker til behandling

SakTittel
233/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16.11.2017
235/17
236/17
237/17
240/17
241/17
243/17
244/17
245/17
Forskrift 1261-2017 Forslag til regulering Sørkedalsveien mellom Thaulows vei og Fridtjof Nansens vei
246/17
Forskrift 1323-2017 Forslag til regulering i Frognerseterveien mellom Dagaliveien og Risalleen
247/17
Forskrift 1324-2017 Forslag til regulering i Dagaliveien mellom Frognerseterveien og Risalleen
248/17
Tilsyn ved Vestre Aker aktivitetshus 29.11.2017
249/17
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 30.11.2017

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. desember 2017

Tid

klokken 17:00