Til innhold
Vestre Aker bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. mars 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4 etg.

Sted

Innkalling

Fullstending innkalling bydelsutvalget 15.03.2018 (PDF 1,2MB)

Tilleggssakskart Vestre Aker bydelsutvalg 15.03.2018 (PDF 54KB)

Protokoll

Protokoll Bydelsutvalget 15.03.18 (PDF 321KB)

Saker til behandling

SakTittel
36/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 08.02.2018
38/18
Ny vannforsyning Oslo - Varsling oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
39/18
Forskrift 167-2018 Forslag til regulering i Lille Frøens vei mellom Apalveien og Villaveien
40/18
Forskrift 226-2018 Forslag til regulering i Tråkka mellom Østre Holmensvingen og Dalsveien
41/18
42/18
44/18
Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Forskningsparken bakeri, Gaustadalleen 21 etter eierskifte
45/18
Handlingsplan for en aldersvennlig by
46/18
Rapport 19-2017 Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten
48/18
49/18
51/18
Årsmelding 2017 - Samarbeidsutvalget helse Sør-Øst RHF - Oslo kommune
53/18
Varsel om oppstart av detaljregulering for Ris kirke med kirkegård og Ris menighetsbarnehage
54/18
Forskrift 222-2018 Forslag til regulering i Sturlas vei mellom Holmenkollveien og Eddaveien
55/18
56/18
Underretning om vedtak i valgstyret - nytt valgoppgjør for bydelsutvalget for perioden 2015 - 2019 - Arbeiderpartiet
57/18
Forskrift 238-2018 Forslag til regulering Persbråtan sløyfe fra Sørkedalsveien
58/18