Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker bydelsutvalg 26.04.2018 4 (PDF 649KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker bydelsutvalg 26.04.18 (PDF 395KB)

Saker til behandling

SakTittel
62/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 15.03.2018
63/18
64/18
65/18
Zinoberveien 128-130 - Varsel om oppstart - Reguleringsplanarbeid og parallell byggesak
66/18
67/18
Vurdering nytt signalregulert gangfelt i Holmekollenveien ved Lybekkveien - Holmen Skole
68/18
69/18
Høring - Skolebehovsplan 2019-2028
70/18
71/18
Frivillighetsmidler 2018
72/18
73/18
74/18
75/18
76/18
77/18
78/18
79/18
80/18
Slemdal områderegulering - Varsel om utvidelse av planområde - Slemdalsvingen 3-7
81/18
82/18
83/18
Forskrift 376-2018 Forslag til regulering Planetveien mellom Stjerneveien og enden
84/18
85/18
Varsel om planoppstart - regulering høydebasseng Tryvann og overføringsledning mellom Voksenkollveien og Bogstad
87/18
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 20.02.18
88/18
Protokoll fra møte i tilsynsutvalget for hjemmetjenesten 13.04.18

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. april 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4.etg.

Sted