Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig innkalling Bydelsutvalget 14.06.18 (PDF 626KB)

Tilleggssakskart bydelsutvalget 14.06.18 (PDF 36KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 14.06.18 (PDF 266KB)

Saker til behandling

SakTittel
90/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 26.04.18
92/18
93/18
95/18
Handlingsplan - Aldersvennlig by
96/18
Beredskapsplan - Bydel Vestre Aker
98/18
Det sentrale eldreråd - Årsmelding 2017
99/18
Årsmelding 2017 - Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
101/18
102/18
103/18
104/18
105/18
106/18
108/18
Søknad - Vinderen Sushi - Uttalelse til søknad om skjenkebevilling
109/18
110/18
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 07.05.18
111/18
Forskrift 583/2018 - Forslag til regulering - Trosterudveien mellom Brantenborgveien og Rugdeveien
112/18
Forskrift 579/2018 Forslag til regulering - Aslakveien mellom Ostadalsveien nord og Porfyrveien
113/18
Forskrift 578/2018 Forslag til regulering - Aslakveien mellom Porfyrveien Ostadalsveien sør

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. juni 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4.etg.

Sted