Til innhold
Vestre Aker bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. desember 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4.etg.

Sted

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 13.12.18 (PDF 407KB)

Tilleggssakskart 1 Vestre Aker Bydelsutvalg 13.12.18 (PDF 46KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 13.12.18 (PDF 286KB)

Saker til behandling

SakTittel
221/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 15.11.18
222/18
Rapport på økonomi og drift
223/18
Forslag til budsjett 2019 og årsplan 2019-2022
224/18
225/18
226/18
227/18
228/18
Uttalelse - Søknad om skjenkebevilling - Jonathan Sushi & Asian Dining Vinderen
229/18
230/18
Høring - Strategi for grønne tak og fasader i Oslo
231/18
Høring - Revisjon av forskrift for beboerparkering i Oslo kommune
232/18
233/18
234/18
235/18
236/18
237/18
Forskrift 1022-18 - Forslag til regulering - Vettaliveien mellom Huldreveien og Enden
238/18
Forskrift 1105-18 - Forslag til regulering - Svalbardveien mellom Sørkedalsveien og Hjørungveien
239/18
Forskrift 1107-18 - Forslag til regulering - Gjenveien mellom Apalveien og Villaveien
240/18
241/18
242/18
Foreløpig orientering - Tilsyn - Vinderen bo- og servicesenter 07.11.18
243/18
244/18
Forskrift 1119-18 - Forslag til regulering - Måltrostveien mellom Trostefaret og snuplassen
245/18
Forskrift 1133-18 - Forslag til regulering - Ekraveien mellom Golfstubben og Ankerveien
246/18
247/18
248/18
249/18