Til innhold
Vestre Aker bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. mars 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4 etg.

Sted

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Bydelsutvalget 14.0319 (PDF 390KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker Bydelsutvalg 14.03.19 (PDF 42KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 14.03.19 (PDF 291KB)

Saker til behandling

SakTittel
34/19
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 07.02.19
35/19
Rapport på økonomi og drift
36/19
Årsberetning for 2018
37/19
38/19
39/19
Ny Vannforsyning i Oslo - Kunngjøring om offentlig ettersyn - Detaljregulering med konsekvensutredning
40/19
41/19
42/19
43/19
Tilsyn - Vestre Aker Aktivitetssenter - 27.11.18
44/19
Foreløpig orientering - Tilsyn - Vinderen bo- og servicesenter 09.01.19
45/19
46/19
47/19
48/19
Frivillighetsmidler 2019
49/19
Forskrift 092-19 - Forslag til regulering - Risbekkveien mellom Trosterudveien og enden
50/19
Forskrift 167-19 - Forslag til regulering - Pilotveien mellom Flyveien og Landingsveien
51/19
52/19
53/19
Sykefraværet for 2018 og tiltak for 2019
54/19
55/19
Forskrift 223-19 - Forslag til regulering - Sørkedalsveien mellom Ullernchausseen og Heggelibakken