Vestre Aker bydelsutvalg

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 12.12.19 (PDF 605KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 12.12.19 (PDF 591KB)

Saker til behandling

SakTittel
175/19
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14.11.19
176/19
Rapport på økonomi og drift
177/19
Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
178/19
179/19
180/19
181/19
182/19
183/19
184/19
185/19
186/19
187/19
188/19
189/19
Uttalelse - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Tryvannstua
190/19
Uttalelse - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Tårnstua med lavvo
191/19
Tilsyn - Vestre Aker Aktivitetssenter - 28.10.19
192/19
193/19
194/19
195/19
196/19
Forskrift 865-19 - Forslag til regulering - Frognerseterveien mellom gang og sykkelvei og ende
197/19
Forskrift 866-19 - Forslag til regulering - Harald Løvenskiolds vei mellom Melumveien og Vækerøveien
198/19

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. desember 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4 etg.

Sted