Møte i Vestre Aker barn-, ungdom- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 4. mai 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom i 1. etg. Inngang på østsiden av bygget, Sørkedalsveien 150

Sted