Vestre Aker barn-, ungdom- og kulturkomite

Vestre Aker barn-, ungdom- og kulturkomite er nedlagt fra 14.08.2017

Medlemmer

Politisk sekretær
Berit Nilsen
Telefon