Møte i Vestre Aker arbeidsutvalg

Innkalling

Innkalling Vestre Aker arbeidsutvalg 14.08.2017 2 (PDF 209KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker arbeidsutvalg 14.08.2017 (PDF 118KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Arbeidsutvalg 14.08.2017 3 (PDF 208KB)

Saker til behandling

SakTittel
18/17
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 29.05.2017
19/17
20/17
Prosjektering av hovedledningsanlegg - Hospitsveien
21/17
22/17
Forskrift 388/2017 Forslag til regulering Persbråtan, sløyfe fra Sørkedalsveien
23/17
24/17
25/17
26/17
27/17
Diakonveien 14 m. fl. Diakonhjemmets østre del - forslag til endring av parkeringskravet - begrenset høring
28/17
29/17
31/17
32/17

Tid og sted

Dato

Mandag 14. august 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted