Til innhold
Vestre Aker arbeidsutvalg

Møte i Vestre Aker arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 22. januar 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg.

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker arbeidsutvalg 22.01.2018 (PDF 135KB)

Tilleggssakskart til vestre Aker arbeidsutvalgs møte 22.01.2018 (PDF 105KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker arbeidsutvalg 22.01.2018 (PDF 71KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/18
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 27.11.2017
2/18
3/18
4/18
Forskrift 009-2018 forslag til regulering i Hjørungveien mellom Hjørungkroken og Svalbardveien
5/18
Forskrift 1523-2017 Forslag til regulering i Gulleråsveien mellom Båntjernveien og Gråkamveien
6/18
Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Forskningsparken bakeri, Gaustadalleen 21 etter eierskifte
7/18