Til innhold
Vestre Aker arbeidsutvalg

Møte i Vestre Aker arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 26. februar 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg

Sted

Innkalling

Innkalling Vestre Aker arbeidsutvalg 26.02.2018 (PDF 47KB)

Tilleggssakskart Vestre Aker arbeidsutvalg 26.02.2018 (PDF 36KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker arbeidsutvalg 26.02.2018 (PDF 53KB)

Saker til behandling

SakTittel
9/18
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 22.01.2018
10/18
Ny vannforsyning Oslo - Varsling oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
11/18
Forskrift 167-2018 Forslag til regulering i Lille Frøens vei mellom Apalveien og Villaveien
12/18
Forskrift 226-2018 Forslag til regulering i Tråkka mellom Østre Holmensvingen og Dalsveien