Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Live Lindseth

Lindseth, Live Bressendorf (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
Telefon

Knagenhjelm, Bente (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet

Ramstad, Ola

Medlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon
Yngvar Husebye

Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
Telefon

Karal, Eva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet

Koch. Per E.

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Leder av Vestre Aker seniorråd