Til innhold
Politikk og politiske møter

E-post:

Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Live Lindseth

Lindseth, Live Bressendorf |Gruppeleder Høyre| (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Leder av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 452 03 335

Knagenhjelm, Bente (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet

Ramstad, Ola

Medlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker seniorråd

Telefon: 901 69 384

Yngvar Husebye

Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

Telefon: 950 83 000

Karal, Eva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet

Koch. Per E.

Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Leder av Vestre Aker seniorråd