Protokoll fra møte i Helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 06.12.18