2019

Oppnevning av Råd for funksjonshemmede i Bydel Vestre Aker for valgperioden 2019-2023