Til innhold
2019

Kvartalsrapport og kvartalsstatistikk per. 31.03.19