Høring - Områderegulering Smestad - Varsel om oppstart av planarbeid