Forskrift 886-18 - Forslag til regulering - Bjørnveien mellom Løkkaskogen og Henrik Backers vei