Forskrift 885-18 - Forslag til regulering - Bjørnveien mellom Løkkaskogen og Gaupefaret